BCH Công Đoàn

 • Võ Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0918812612
  • Email:
   minhhung.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
 • Nại Lưu Thùy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   01657095709
  • Email:
   thuyan.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn