Chi bộ Đảng

 • Lê Sỹ Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0984961553
  • Email:
   sytuyen.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung