Trường THPT Phan Bội Châu

Địa chỉ: Ấn Đạt-Lợi Hải-Thuận Bắc-Ninh Thuận
Điện thoại: 02593625837 - Email:thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi VietelStudy

 • Trương Hồng Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0932373877
  • Email:
   hongtrinh.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
 • Đổng Tấn Phát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   01677777820
  • Email:
   phatspl@gmail.com