• Lê Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976122307
  • Email:
   ledao.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên GDCD

 • Hoàng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01656008198
  • Email:
   hoanghuong1610@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tin

 • Kiều Ngọc Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01648125947
  • Email:
   ngochuongkieu77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Đạo Thành Lớn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695099882
  • Email:
   thanhlon.thptpahnboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tin

 • Châu Bảo Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0938906111
  • Email:
   baoson.thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán