Vừa qua, Cụm thi đua số 4, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: Trường THPT Lê Duẩn, THPT Bác Ái, THPT Nguyễn Du, THPT Trường Chinh, THPT Phan Bội Châu, THPT Tôn Đức Thắng tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

 

Cụm thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua năm học 2017 - 2018.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong năm học 2017-2018, các trường thuộc Cụm thi đua số 4 tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng để tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt” đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần tự học, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học cho học sinh qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành…