Vào lúc 13 giờ 30 ngày 06/10/2017 Trường THPT Phan Bội Châu tiến hành tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2017.