Thông báo chương trình giao lưu Bóng đá Nam giữa trường THPT Phan Bội Châu và trường PT ISHOOL Ninh Thuận
Văn bản liên quan

Trường THPT Phan Bội Châu

Địa chỉ: Ấn Đạt-Lợi Hải-Thuận Bắc-Ninh Thuận
Điện thoại: 02593625837 - Email:thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi VietelStudy