Quy định về các loại hồ sơ, sổ sách quản lý, theo dõi hoạt động giáo dục và hồ sơ chuyên môn trong trường trung học
Văn bản liên quan

Trường THPT Phan Bội Châu

Địa chỉ: Ấn Đạt-Lợi Hải-Thuận Bắc-Ninh Thuận
Điện thoại: 02593625837 - Email:thptphanboichau@ninhthuan.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi VietelStudy